บริการห้องพักช่วงกลางวัน 300 บาทต่อห้อง ไม่จำกัดผู้ใช้บริการ พักช่วงกลางคืน 300 บาทต่อห้อง+ค่าซาวน่าตามจำนวนคนพัก
.............................
ฟารอสเปิดเวลา 5 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้าทุกวัน ไม่มีวันหยุด

ความสะอาดของฟารอส


ฟารอส 2 รามคำแหง ใส่ใจในเรื่องความสะอาดมาโดยตลอด เรามีพนักงานผลัดกลางวัน ทำความสะอาดอาคาร และพนักงานผลัดกลางคืน คอยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า แต่เนื่องจากซาวน่าเรามีพื้นที่กว้างขวางมาก และมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ใช้บริการที่หลากหลายทั้งคนไทย ต่างชาติ เด็ก ผู้ใหญ่ หลากหลายอาชีพ หลากหลายที่มา ดังนั้นพฤติกรรมการใช้เครื่องอุปโภคที่จัดเตรียมไว้ จึงมีความแตกต่างกันตามลักษณะนิสัยที่หลากหลาย การดูแลของพนักงานผลัดกลางคืนอาจไม่ทั่วถึง

หากลูกค้าพบข้อบกพร่องในเรื่องความไม่สะอาดในจุดใด หรือพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดความสกปรก หรือความไม่สะดวกในการรับบริการ ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดนั้นๆ เพื่อเข้าไปทำความสะอาดได้ตลอดเวลา หรือหากไม่ได้รับความสะดวกสามารถแจ้งได้ที่ (0)-2-319-4054

ฟารอสซาวน่า : โทร 0-2319-4054 อีเมล : farosesauna@gmail.com | Language © 2008, All Rights Reserved.